Ngan giống tốt

Ngan giống tốt

Ngan giống tốt là con giống khỏe mạnh đã được cơ sở ấp nở Tình Mai tiêm vacxin đầy đủ. Khi bà con mua về chỉ cần chăm sóc như bình thường là lớn nhanh trông thấy!!!

Continue Reading Ngan giống tốt